Aretuskontroll 9.oktoobril 2021

Kohtunik: hr. Christoph Ludwig (SV)

Varrukamees: Kalev Loit

Algus: orienteeruvalt 16:30

Toimumiskoht: Tagadi Koerte Treeningkeskus

 

Registreerimine kuni 25.09.2021.a (SV)  registreerimisleht internetis  

Registreerimine kuni  05.10.2021.a (EST)  registreerimisleht internetis

 

 

OSALEJAD: 

Margman Derry Dakota (isane) om: Raivo Midt (Eesti) EST eluaegne
Rayntes Pandora (emane) om: Lea Tõnismäe (Eesti) EST eluaegne
Jäkälän Corleone (isane) om: Maret Tanissaar (Eesti) EST esmane
Margman Zathan (isane) om: Margit Kuusman (Eesti) EST esmane
Margman Lisanna (emane) om: Tiina Haapsal (Eesti) EST esmane
Nova von der Zenteiche (emane) om: Solvita Vevere & Ingrida Japina (Läti) SV eluaegne
Team Leiksaid Horand (ksane) om: Olga Kemppainen (Soome) SV eluaegne
Margman Sarah (emane) om: Katrin Kressel (Eesti) SV esmane
Margman Kosma (emane) om: Margit Kuusman (Eesti) SV esmane
   
   

Korraldaja: ESLÜ aretustoimkond

Info: Margit Kuusman, tel  56 636 263
e-post: aretus@saksalambakoer.ee

 

Osalemistasu: esmakordsel aretuskontrollil 32 EUR; eluaegsel 20 EUR; mitte ESLÜ liikmele topelttasu (vastavalt 64 EUR ja 40 EUR)

NB! SV aretuskontrolli puhul lisandub hinnale SV tasu 35 EUR

Panga rekvisiidid: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000
Maksekorralduse selgitusse palume kindlasti märkida osaleva koera nimi, aretuskontrolli toimumise kuupäev ja lühend AK! 
Koer loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul!

Hiljemalt aretuskontrollile saabudes tuleb koera omanikul üle anda korraldajale järgmiste dokumentide koopiad (peavad kinnitama registreerimislehel esitatud andmeid):
a) koopia koera registreerimistunnistusest;
b) koopia puusaliigese düsplaasia hinnangust;
c) koopia võistlusraamatust - olemasolev koolitustulemus;
d) koopia näituse kirjelduslehest - olemasolev näitusehinne.
e) ELUAEGSE SOORITUSE KORRAL LISAKS VEEL ESMAKORDSE ARETUSKONTROLLI TULEMUS (DOKUMENT)

NB! Aretuskontrollile saabudes palume kaasa võtta KÕIKIDE nimetatud dokumentide originaalid. Eluaegse AK soorituse korral kindlasti ka esmakordse aretuskontrolli tulemus (dokument).

NB! Dokumentide kontrolliks palume kõikidel olla kohal pool tundi enne aretuskontrolli algust!

NB! Aretuskontroll viiakse läbi vastavalt aretuskontrolli reguleerivatele dokumentidele (kehtivad alates 15.04.05, avaldatud ajakirjas "Saksa Lambakoer" 1/2005).

 

Ответственный организатор - отдел разведения ЭСЛЮ 
Информация по телефону:   56605052

Плата за участие:

- для членов ЭСЛЮ

первичный керунг 32 EUR
пожизненный керунг 20 EUR

- для нечленов ЭСЛЮ

первичный керунг 64 EUR 
пожизненный керунг 40 EUR

Банковские реквизиты: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000

В пояснении платежного поручения просим обязательно указать кличку собаки, дату проведения керунга и сокращение АК.

Собака считается зарегестрированной, если внесена плата за участие и регистрационный лист предоставлен в течении срока регистрации.

Позже, прибывшим на место проведение керунга владельцам собак следует передать организатору копии следующих документов (должны подтверждать данные, предоставленные для листа регистрации):

а) копия регистрационного свидетельства собаки
б) копия оценки степени дисплазии тазобедренных суставов
в) копия с трудовой книжки - имеющие результаты дрессировок
г) копия описания с выставки, выставочная оценка
д) ДЛЯ ПОЖИЗНЕННОГО КЕРУНГА ТАК ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВИЧНОГО КЕРУНГА (ДОКУМЕНТ)

Внимание! Для прохождения керунга просим взять с собой оригиналы ВСЕХ названных документов! Для пожизненного керунга документ о результате первичного керунга!