ESLÜ ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Aeg: 02.06.2016

Koht: ESLÜ Tagadi koolitusplats, Harjumaa

Algus: 18.00

 

Volituste esitamine ja kohalolijate registreerimine kell 17.45 – 18.00

Üldkoosoleku volitus

 

Volituse võib anda kaasa volitatud liikmele või saata hiljemalt 01.06.2016.a. skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 15 minutit ennem koosoleku algust!

 

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine

2. Eeskirjade muudatusettepanekud

            - Erinäituse statuut  Ettepanek

3. Juhatuse liikme lahkumisavaldus – Katrin Mänd

4. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust)