ESLÜ ÜLDKOOSOLEK

Aeg:    09.04.2016

Koht:   Rahumäe Põhikool, Vabaduse pst.50, Tallinn

Algus: 14.00

 

Volituste esitamine ja kohalolijate registreerimine kell 13.30 – 13.50

Üldkoosoleku volitus

Volituse võib anda kaasa volitatud liikmele või saata hiljemalt 07.04.2016.a. skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30 minutit enne koosoleku algust!

 

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Toimkondade aruanded

                        Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2015

                        Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2015

                        Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2015

                        Majandustoimkonna tegevusaruanne 2015

3. Revisjonikomisjoni aruanne 2015
4. Majandusaasta 2015 aruanne ja selle kinnitamine
5. Eeskirjade muudatusettepanekud
6. Juhatuse liikme tegevuse peatamisavaldus
7. Uue juhatuse asendusliikme valimine
8. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust)