ESLÜ ÜLDKOOSOLEK

Aeg: 12.06.2021

Koht: Tagadi treeningkeskuse suur maja

Algus: 13:00

 

Volituste esitamine ja kohalolijate registreerimine alates kell 12:00

Üldkoosoleku volitus:  word  PDF

Volitused palun saata hiljemalt 10.06.2021.a. skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

 NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30minutit enne koosoleku algust!

 

PÄEVAKORD:

1.Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2.Toimkondade aruanded:

        Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2020

        Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2020

        Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2020

        Majandustoimkonna tegevusaruanne 2020

3. Revisjonikomisjoni aruanne 2020

4. Majandusaasta aruanne 2020 ja selle kinnitamine

Küsimused raamatupidajale aruande kohta palume esitada hiljemalt 31.05.2021 kirjalikult meilile info@saksalambakoer.ee. Hilisemaid küsimusi ei võeta arvesse.

5. Eeskirjade muudatusettepanekud
6. Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused seoses ametiaja lõppemisega
7. Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustus (kandidaadid palume esitada hiljemalt 01.06.2021kirjalikult info@saksalambakoer.ee)
8. Uue juhatuse valimine
9. Revisjonikomisjoni liikmete tagasiastumisavaldused seoses volituste lõppemisega
10. Uute revisjonikomisjoni liikmete tutvustus (kandidaadid palume esitada hiljemalt 01.06.2021 kirjalikult meilile info@saksalambakoer.ee)
11. Uue revisjonikomisjoni valimine
12. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust Felor Sepp´a juures)