ESLÜ üldkoosolekud 24. märtsil 2007

ESLÜ juhatusel on heameel teatada, et tänu liikmete aktiivsusele tuli 24.märtsi ESLÜ üldkoosolekute läbiviimiseks nõutav kvoorum kokku ja koosolekud toimusid. 

Head ESLÜ liikmed, enne üldkoosolekuid esines juhatus avaldusega olukorrast ESLÜs. 
Seoses kohtuasja ja teravnenud olukorraga ühingus teatasime, et jätkame tööd vaid juhul, kui ESLÜ üldkoosolek näitab selget toetust meie töösuundadele – mida üldkoosolek ka tegi.

Täname aktiivse toetuse eest ja lubame, et seisame jõuliselt selle eest, et iga üldkoosolekutel meie toetuseks antud hääl – millest kokku sai massiivne häälteenamus - realiseeruks ESLÜ edasises arengus ja edus, normaalses sisekliimas ja avatud välissuhetes.  

Kena  kevadet soovides,  ESLÜ juhatus:
 
Toomas Kivisalu
Riina Ruven
Anna Luik
Urve Lageda
Veiko Väljas 
Signe Shadeiko
Janne Vaarja
Epp Maltis

---------------------------------------------------------------------------

  2007.a. üldkoosolek valis uueks juhatuse liikmeks Veiko Väljase ja uuteks asendusliikmeteks Andrus Räämeti ja Felor Sepa.

Rahuldati juhatuse liikme Riho Kivila, Maris Lubergi ja Hellar Nirki ning  asendusliikme Õnne – Mare Saguri tagasiastumisavaldused.

Usalduse kaotamise tõttu arvati ESLÜ revisjonikomisjonist välja Astrid Lundava.

---------------------------------------------------------------------------

 

Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu   erakorraline üldkoosolek ESLÜ 2006.a. üldkoosoleku otsuste kinnitamiseks ja ESLÜ 2007.aasta korraline üldkoosolek toimusid 24.03.2007
Vabaduse pst. 50, Tallinn (Rahumäe põhikool) kell 16:00

Üldkoosolekute päevakorrad:

ESLÜ aastaaruanne 2006

08.03.2007 ESLÜ juhatuse teade olukorrast ühingus enne üldkoosolekuid

Kohtumäärus – menetluskulud (Belov/Lundava vs ESLÜ);  D. Belovi esindaja L. Glikmani kirjad ESLÜle

JUHATUSE TEADE: KOHTULAHEND Lundava/Belov vs ESLÜ

JUHATUSE TEADE: ESLÜ 2003-2005.a AUDITI TULEMUS

2003.-2004.a puuduvate ja mittepiisavate dokumentide nimekiri: