ESLÜ üldkoosoleku otsused:
 

 1. Kinnitatud ESLÜ Aastaaruanne 2007
 2. Kinnitatud Tõuaretuseeskiri (Kehtivus: 01.01.2009 – 31.12.2013); 2008 aasta lõpuni kehtiva tõuaretusmäärustiku leiad siit  
 3. Kinnitatud Aretuse erinõuded (Kehtivus: 01.01.2009 – 31.12.2013); 2008 aasta lõpuni kehtivad aretuse erinõuded leiad siit  
 4. Juhatuse koosseisust välja arvatud: Janne Vaarja, Epp Maltis; asendusliige Andrus Räämet.
 5. Juhatuse liikmeteks kinnitatud: Eve Pungas, Katrin Marandi, Kaire Sädemets, Rene Radala; asendusliikmeks Irja Toome.

Üldkoosoleku protokoll on vormistamisel.   

-----------------------------------------

 

Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu üldkoosolek

Toimumise aeg: 15. mai 2008 algusega kell 18.00
Volituste esitamine ja kohalolijate registreerimine kell 16.30 – 18.00

Toimumise koht: Tallinn, Vabaduse pst 50
(Rahumäe Põhikool)

Üldkoosoleku volitus

PÄEVAKORD

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine

 1. ESLÜ juhatuse esimehe aruanne
 2. ESLÜ juhatuse toimkondade aruanded
 3. ESLÜ 2007. a majandusaasta aruande kinnitamine
 4. Saksa lambakoerte aretuseeskirja ja aretuse erinõuete kinnitamine
 5. Janne Vaarja ja Epp Maltise juhatusest tagasiastumise avalduste käsitlemine, juhatuse uute liikmete ja asendusliikmete valimine
 6. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust juhatuse esimehe juures)

 

Aastaaruanne 2007

Revisjonikomisjoni aruanne 2007

Kinnitamiseks esitatavad aretuse erinõuded

Kinnitamiseks esitatav saksa lambakoera tõuaretuseeskiri