ESLÜ juhatuse otsusega 04.01.2009 kaotatakse soodushinnad ESLÜ liikmesorganisatsioonide liikmetele.

Arutelu ja hääletus toimusid e-maili teel:

Poolt: 8
Vastu: 1