Varrukamehe (kaitsekoolitustreeneri) statuut ning atesteerimiskord.

1. Üldist

Varrukamees on kaitsekoolitustreener, kes on võimaline igapäevaselt läbi viima koerte kaitsekoolitustreeninguid ning sooritama näitustel või aretuskontrollis varrukakatset ning võistlustel ja testidel  kaitseosa.

 

2. Varrukameheks saamise kord ja atesteerimine

 

2.1. Varrukameheks saamise eelduseks on, et taotleja peab:

2.1.1.  olema osalenud vähemalt kahel  kaitsekoolitusseminaril,

2.1.2.  olema saanud koerajuhina kirja vähemalt KK 1 astme arvestatud tulemuse,

2.1.3.  omama soovituskirja atesteeritud varrukamehelt

2.1.4.  olema vähemalt 18 aastane

2.1.5.  olema EKL liige

 

2.2. Varrukamehe atesteeringu saamiseks peab taotleja esitama vastavalt EKL poolt kinnitatud vormile avalduse   ning sooritama järgmised eksamid:

2.2.1.  Teooria eksam, mis koosneb kolmest osast

            a) Koera kaitsekoolituse teooria. Võistlusmäärustik.

            b) Koera füsioloogia ja käitumine.

            c) Varrukamehe eetika.

2.2.2.  Praktiline eksam, mis koosneb kolmest osast

            a) Jooks 2 kilomeetrit ajale. Vajalik läbimise piiirnorm 9  minutit

b) Praktilise võistlusskeemi sooritamine kahe võõra, treenitud koeraga.

            c) Praktilise treeningkorra läbi viimine kahe erineva tasemega võõra koeraga.

           

 

2.3. Eksameid jälgib ja võtab vastu (hindab)  EKL KKK poolt nimetatud komisjon, kuhu peab kuuluma miinimumis 3 liiget (kelledest 2 on atesteeritud varrukamehed).

 

2.4. Eksamite sooritamisel peab taotleja stažeerima:

2.4.1. Ühel näitusel varrukakatsel,

2.4.2. kahel võistlusel ja kolmel treeningul atesteeritud varrukamehe juures, kes ei olnud tema koolitaja.

 

3. Varrukamehelt atesteeringu äravõtmise kord

 

3.1. Varrukamehelt on õigus atesteering ära võtta, kui ta eksib ühe punkti vastu järgnevatest

3.1.1.  ta eksib eetika vastu,

3.1.2.  tekitab koerale püsiva tervisliku vigastusekas võistlus- või treeningsituatsioonis

3.1.3. käitub tavaelus koeravaenulikult

3.1.4. ei esine 3 aasta jooksul  ühelgi võistlusel, testil või näitusel varrukamehena või ükski tema treenitud koer ei ole osalenud võistlustel, testidel või näitusel kaitseosas

 

3.2. Otsuse langetab EKL KKK poolt nimetatud komisjon, kuhu peab miinimumis kuuluma 3 liiget (kelledest 2 on atesteeritud varrukamehed).