Viidates allolevale FCI ringkirjale 48-2011, kehtib selle järgi alates 10.11.2011 kord, et soovides kutsuda hindama Eestisse SV kohtunikku, peab enne kohtuniku kutsumist olema selleks EKL luba, ning alles seejärel on ESLÜ-l õigus SV-sse kutse edastada.

Kohtunikukinnituse saamiseks tuleb EKL postiaadressile või EKL üldmeilile saata vabas vormis taotlus kohtunikupäringu tegemiseks, mis peab sisaldama ürituse tüüpi, aega, kohta, korraldava ühingu andmeid ning kohtuniku nime ja päritolumaad koos märkega, et soovitakse saada kohtuniku hindamisõiguse kinnitus. Taotluse kohtunikupäringuks teeb üritust korraldav organisatsioon.

Taotlus edastatakse FCI liikmesorganisatsioonile EKL büroo poolt üldjuhul ühe nädala jooksul alates taotluse laekumisest. Kohtunikukinnitusele vastuse saamiseks kuluv aeg sõltub FCI liikmesorganisatsiooni - kellele taotlus edastati - töösüsteemist ning võib varieeruda paarist päevast paari kuuni.

Link FCI ringkirjale: http://www.fci.be/circulaires/48-2011.pdf